TCM-Akupunktur

TCM står för Traditional Chinese Acupuncture. Detta är en mycket gammal och beprövad metod som både används vid sjukdomsbehandling och vid friskvårdande/förbyggande behandling. Enligt TCM kallas människans livskraft för ”Qi”, vilken vid god hälsa flödar i en jämn ström genom s.k. meridianer i vår kropp. Vid sjukdom har detta flöde av olika anledningar blivit stört. Med akupunktur kan man återställa det fria flödet av qi och därmed uppnå hälsa eller lindra sjukdom.

Akupunktur är en metod som idag är godkänd av socialstyrelsen och dess goda verkan styrks genom tusentals studier bl.a. via databanken PubMed. En TCM-akupunktör har en gedigen utbildning i traditionell kinesisk medicin och uppnår mycket goda resultat vid många olika sjukdomstillstånd utan att orsaka skadliga biverkningar.

Vad kan behandlas med akupunktur?

WHO (världshälsoorganistationen) har listat över 100 olika användningsområden för kinesisk akupunktur. Exempel på sjukdomar/problem som kan behandlas är:

  • Allergier, hudsjukdomar
  • Mag- och tarmbesvär så som förstoppning, diarré, magkatarr och matsmältningsproblem
  • Ryggsmärtor, nack- och ledbesvär
  • Migrän och huvudvärk
  • Astma, bihåleproblem
  • Depressioner, sömnproblem
  • Stress, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter
  • PMS, menstruations- och klimakteriebesvär
  • Nikotinavvänjning och sockerberoende
  • Samt en mängd andra problem/sjukdomar

Inom kinesisk medicin fastställer man varje individs specifika obalans och gör upp en behandlingsplan utifrån denna. Det är därför av underordnad betydelse vilken diagnos skolmedicinen har gett. Tio personer med diagnosen ”astma” kan ha tio helt olika typer av obalanser och får därmed helt olika typer av behandling.

Hur går en behandling till?

Vid första besöket ställer jag frågor om dina besvär men också om din övriga hälsa och livssituation i stort. Jag tittar även på din tunga och känner på din puls, vilket ger mig mycket information om ditt hälsotillstånd. Därefter diskuterar vi tillsammans en lämplig behandlingsplan.

Jag använder mycket tunna (0,16 mm), sterila engångsnålar. Patienten brukar uppleva en s.k. ”de qi-känsla” när nålen får kontakt med qi-flödet i meridianens akupunkturpunkt – en sensation av pirrande, domning eller svag elektricitet. Då jag använder så tunna nålar brukar detta inte upplevas som obehagligt. Efter en behandling känner man sig oftast behagligt avslappnad.

Hur många behandlingar är nödvändigt?

Hur många behandlingar som är nödvändigt är mycket individuellt. En del obalanser kan ha funnits i kroppen många år innan de visar sig som en uttalad sjukdom. Kroniska sjukdomar/besvär kräver i regel upprepade behandlingar under en längre tid medan akuta besvär brukar gå snabbare att behandla.

Inom TCM betonar man starkt patientens eget ansvar när det gäller hälsan, vilket tyvärr sällan görs inom skolmedicinen. I vår kultur har vi vant oss vid att gå till doktorn för att få ett piller som tar bort det onda (mediciner som ofta tar bort symtomet men inte behandlar grundobalansen och som dessutom kan ge obehagliga biverkningar).

Då vi noggrant kartlägger din livssituation och levnadsvanor kan jag hjälpa dig att upptäcka vilka faktorer som en gång bidragit till din nuvarande obalans. En viktig del av behandlingen är att du blir medveten om dessa faktorer så att du själv kan göra de förändringar i ditt liv som är nödvändiga. Dels för att behandlingarna ska ge snabbare resultat, dels för att du inte ska få tillbaka din obalans efter avslutad behandlingsserie. Det kan handla om att utföra självträningsprogram i hemmet, förändra invanda gamla tankemönster, lägga om kosten, jobba på att stärka självkänslan med hjälp av olika övningar etc.

Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering!

Ursprunglig akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin (kinesisk akupunktur) skall inte förväxlas med sensorisk stimulering utförd inom landstinget. Sensorisk stimulering utförs bl.a av sjukgymnaster, företrädesvis på smärtpatienter. Utbildningarna i sensorisk stimulering pågår ofta under 2-4 veckor, jämfört med 3 års utbildning för en tcm-akupunktör. Sensorisk stimulering är en oerhört förenklad behandlingsform där man helt har uteslutit den kinesiska diagnosticeringen – enbart västerländsk diagnos används. Vid sensorisk stimulering sticks vissa bestämda akupunkturpunkter enligt ett standardiserat mönster, till skillnad från TCM-akupunktur som alltid tar hänsyn till patientens individuella konstitution. Detta är oerhört viktigt för att kunna avgöra vilka punkter som skall användas, hur många nålar som patienten tål och hur länge dessa bör få verka. Exempelvis är det stor skillnad på hur man behandlar en spröd dam i 80-årsåldern och en grovarbetande man i 30-årsåldern, även om de till synes har exakt samma problem enligt västerländsk medicin!

Det finns även andra varianter av akupunktur men Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik. Läs mer om detta ämne på www.akupunkturforbundet.se, se ”artiklar”: ”Farligt och omoraliskt av vården att snabbutbilda i akupunktur”, av Lina Axelsson.