Acunova

Acunova (tidigare Akupunktur 2000) är en oerhört effektiv metod vid behandling av bl.a. smärtor, stelhet och värk – även i de fall då skolmedicinen gett upp med orden”det får du lära dig att leva med”. Studier visar att 90-95 % av alla smärtpatienter får god hjälp av Acunova (Boel J. Framtidens medicin, 2007).

Acunova är ett mikrosystem där små reflexpunkter i lederna på bl.a. händer och fötter kan behandla hela kroppen. Till skillnad från TCM-akupunktur som verkar via s.k. meridianer verkar Acunova via nervsystemet. Genom att sticka nålar i huden kring lederna skickas elektriska impulser till hjärnan som ser till att kroppen börjar producera en mängd olika läkande ämnen. Dessa skickas direkt till det smärtande området där djupgående läkningsprocess startar, samtidigt som man upplever en omedelbar smärtlindring p.g.a. frisättning av endorfiner. Precis som TCM-akupunktur behandlar således Acunova både grundorsaken till problemet och symtomet (=smärtan).

Vilka problem kan behandlas med Acunova?

Acunova kan användas vid all typ av smärta, fysiska skador, stelhet och värk oavsett diagnos. Det är inte ens nödvändigt att veta vad som orsakat smärtan utan endast var smärtan sitter. Acunova kan användas vid t.ex. idrottsskador, arbetsrelaterade förslitningsskador, artros, kronisk ryggvärk, ryggskott, diskbråck, nackspärr, musarm, tennisarmbåge, frozen shoulder, whiplash, ledvärk, stelhet/inskränkt rörlighet, muskelspänningar, för att påskynda läkning efter benbrott, stukning eller operation etc.

Även smärta som är spridd i hela kroppen p.g.a fibromyalgi, reumatism, bechterew m.m går att behandla med Acunova, i de allra flesta fall med mycket gott resultat.

Hur går en behandling till?

En tunn, steril nål sticks in i den reflexpunkt som motsvarar den smärtande kroppsdelen. Vid smärtor ovanför naveln används oftast fingerleder eller armbågsleder, vid smärtor nedanför naveln används oftast stortåleder eller knän. Om smärtan t.ex. sitter i nacken, sticks nålen in i yttersta tum-eller pekfingerleden varefter patienten får vrida och böja på nacken för att aktivera processen. Då exakt rätt punkt träffas av nålen, ger smärtan helt eller delvis med sig inom ett par sekunder.

Hur många behandlingar krävs?

Liksom vid TCM-akupunktur är det individuellt hur många behandlingar som behövs. Grundregeln är att akuta problem brukar bli bra på ett fåtal behandlingar medan kroniska problem kräver fler behandlingar. Under alla omständigheter är dock Acunova en mycket kraftfull behandlingsmetod och även vid mycket svår och långvarig smärta brukar ett gott resultat uppnås. Vid akuta problem som t.ex. ryggskott/nackspärr brukar det räcka med en behandling om man söker hjälp samma dag som problemet uppstått. Vid kroniska problem är det viktigt att inleda med en serie täta behandlingar. Vanligen ges då behandling varje dag under de första 5 dagarna. Om problemet delvis kvarstår efter detta, ges ytterligare behandling 2 gånger per vecka under ett par veckors tid. Därefter behandlar man 1 gång i veckan tills problemet är läkt.

Hur lång tid tar en behandling?

Själva Acunovabehandlingen kan gå väldigt snabbt om klienten svarar bra på behandlingen. Tidsåtgången varierar dock mer än då det gäller andra metoder men efter ett par behandlingar ser man ett mönster framträda för varje klient. Jag passar gärna på att kombinera Acunova med andra metoder medan nålarna verkar för att ytterliga förstärka behandlingseffekten. Massage, koppning, glidkoppning och dornmetoden är alla metoder som är lämpliga att kombinera med Acunova. I de fall behandlingen går väldigt snabbt och klienten endast önskar en serie Acunovabehandlingar anpassar jag priset efter hur lång tid som krävs. Detta kan jag dock göra först efter ett par behandlingar när jag tydligare märker hur klienten reagerar.

Några av mina f.d. patienter om Acunova:

”Efter en trafikolycka där jag blev påkörd bakifrån kände jag obehagskänslor och stelhet i nacken. Veckorna gick utan att det blev bättre. När jag hörde talas om Acunova tänkte jag att det kunde vara värt att prova. Behandlingen var över på någon minut och efteråt märkte jag stor skillnad. Stelheten och obehaget försvann och resultatet håller ännu i sig, flera månader efter olyckan”.

Ann-Sofie Rosqvist, 29, väktare på G4S, Malmö

”Jag hade väldigt ont i ryggen efter att ha lyft fel. Jag funderade på att sjukskriva mig då Jenny föreslog att jag istället skulle prova Acunova. Ca 80% av smärtan försvann redan samma dag, och dagen efter var jag helt smärtfri!”

Lovisa Sjunnesson, 26, Eslöv, personlig assistent